Utemeljen Nadzorni odbor tvrtke Podzemno skladište plina d. o. o.

Utemeljen Nadzorni odbor tvrtke Podzemno skladište plina d. o. o.

Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima i Pročišćenog teksta Izjave o osnivanju društva Podzemno skladište plina, Skupština Društva na sjednici održanoj dana 11. svibnja 2017. godine donijela je odluku o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju društva Podzemno skladište plina te je u skladu s tom odlukom utemeljen Nadzorni odbor tvrtke Podzemno skladište plina d.o.o.

Izabrani članovi Nadzornog odbora tvrtke Podzemno skladište plina d. o. o. jesu:
dr. sc. Darko Pavlović, predsjednik
Hrvoje Ćosić, dipl. oecc., zamjenik predsjednika
Mario Dragun, dipl. pol., član
Siniša Đura, dipl. ing., član, predstavnik radnika