Uloga skladišta u sigurnosti opskrbe plinom u uvjetima liberalizacije

Uloga skladišta u sigurnosti opskrbe plinom u uvjetima liberalizacije

Drugog dana održavanja 30. međunarodnih znanstveno-stručnih susreta stručnjaka za plin, koji se u organizaciji Hrvatske stručne udruge za plin (HSUP) održavaju u Opatiji, zapaženo izlaganje pod nazivom Uloga skladišta u sigurnosti opskrbe plinom u uvjetima liberalizacije održala je Ivana Ivančić, direktorica Sektora razvoja i investicija tvrtke Podzemno skladište plina d.o.o.

U svojem je izlaganju gđa Ivančić istaknula da skladištenje prirodnog plina ima važnu ulogu pri pružanju sigurnosti opskrbe europskih potrošača. Napomenula je da tržišta koja dobro funkcioniraju mogu vrednovati i osigurati sigurnost opskrbe uz učinkovito tržišno natjecanje između različitih izvora fleksibilnosti te odabrati najekonomičnije i najučinkovitije rješenje. Međutim, na nekim je europskim tržištima nužna i intervencija pri skladištenju kako bi se ispravili određeni tržišni nedostaci. No, svaka intervencija ne bi trebala zabraniti razvoj učinkovitog veleprodajnog tržišta i trebala bi definirati transparentna pravila u vezi s uporabom skladišta. Osobito s obzirom na to da su tržišta plina u Europi u različitim fazama razvoja pa stoga paneuropska pravila o sigurnosti opskrbe mogu rezultirati i neželjenim posljedicama. - upozorila je direktorica Sektora razvoja i investicija hrvatskog operatora sustava skladišta plina.

"Skladišta plina natječu se s drugim izvorima u fleksibilnosti na tržištu i stoga regulatorna rješenja unutar države članice trebaju olakšati, a ne gušiti, tržišnu utakmicu. To, primjerice, uključuje nediskriminirajući pristup skladištenju i uklanjanje ograničenja na utrživosti i korištenju plina u skladištu. Operatori sustava skladišta plina (OSS) trebaju biti inovativni i razvijati nove proizvode, a nacionalna regulatorna tijela trebaju nastojati razviti odgovarajuće regulatorne sustave koji olakšavaju inovacije i natjecanje između izvora fleksibilnosti." - izjavila je Ivana Ivančić.