U Narodnim novinama broj 26/2020. objavljene su Izmjene i dopune Pravila korištenja sustava skladišta plina

U Narodnim novinama broj 26/2020. objavljene su Izmjene i dopune Pravila korištenja sustava skladišta plina

Na temelju Odluke o davanju suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije (Klasa: 310-26/20-01/1; Ur. broj: 371-04-20-5) od 9. ožujka 2020. godine, Operator sustava skladišta plina - tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. donijela je Izmjene i dopune Pravila korištenja sustava skladišta plina, koje su objavljene u Narodnim novinama broj 26/2020. od 10. ožujka 2020. godine.