Savjetovanje o prijedlogu Pravila korištenja sustava skladišta plina

Savjetovanje o prijedlogu Pravila korištenja sustava skladišta plina

Podzemno skladište plina d.o.o. obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezane uz prijedlog Pravila korištenja sustava skladišta plina. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava održat će se od 28. kolovoza do 11. rujna 2013. godine.
Podzemno skladište plina d.o.o. je u skladu s odredbama Zakona o tržištu plina (Narodne novine, br. 28/13) obvezno donijeti Pravila korištenja sustava skladišta plina u roku od šest mjeseci od stupanja zakona na snagu, odnosno do 14. rujna 2013. Prijedlog Pravila korištenja sustava skladišta plina izrađen je na način da se uzimaju u obzir odredbe svih zakonskih i podzakonskih propisa iz područja plina u Republici Hrvatskoj, ali i odredbe drugih relevantnih propisa.
 

U skladu s odredbama Zakona o tržištu plina, prijedlogom Pravila korištenja sustava skladišta plina uređuju se:
• opis sustava skladišta plina
• razvoj, građenje i održavanje sustava skladišta plina
• upravljanje i nadzor nad sustavom skladišta plina
• ugovorni odnosi i opći uvjeti korištenja sustava skladišta plina
• rezervacija i korištenje kapaciteta sustava skladišta plina
• trgovanje kapacitetima sustava skladišta plina
• prava i dužnosti operatora sustava skladišta plina i korisnika sustava skladišta plina
• mjerna pravila i pravila raspodjele
• objava podataka i razmjena informacija
• povezivanje s ostalim dijelovima plinskog sustava
• naknada štete.
 

U skladu s odredbama Zakona o tržištu plina, prijedlogom Pravila korištenja sustava skladišta plina sadržajno se preuzima i unapređuje sadržaj Pravila korištenja sustava skladišta plina (Narodne novine, br. 50/09) i dio sadržaja Općih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom (Narodne novine, br. 43/09, 87/12)i Pravilnika o organizaciji tržišta prirodnog plina(Narodne novine, br. 126/10, 128/11, 88/12, 29/13). Konkretno, novi će dokument, uz poglavlja vezana uz tehnička pravila struke, definirati i usluge koje operator sustava skladišta plina treba staviti na tržište, a sukladno Uredbi (EZ) br.715/2009, ugovorni odnos i opće uvjete korištenja sustava skladišta plina, trgovanje kapacitetima sustava skladišta plina, rezervaciju i korištenje sustava skladišta plina, mjerna pravila i pravila raspodjele, naknadu štete i drugo.


Postupak savjetovanja:
1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu ivana.ivancic@psp.hr najkasnije do 11. rujna 2013. godine. Pritom molimo:
- u naslovu e-mail poruke navedite „Savjetovanje-2013-01“
- obrazac imenujte „Savjetovanje-2013-01 IME.doc“ gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti
 

Datoteke:
- Prijedlog Pravila korištenja sustava skladišta plina
- Obrazac za primjedbe