Puni zamah rudarsko-remontnih radova na I. fazi izgradnje vršnoga skladišta plina Grubišno Polje

Puni zamah rudarsko-remontnih radova na I. fazi izgradnje vršnoga skladišta plina Grubišno Polje

Sredinom studenoga 2014. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. počela je s izvođenjem rudarsko-remontnih radova na eksploatacijskom polju Grubišno Polje, kao I. fazi izgradnje vršnoga skladišta plina Grubišno Polje. Trenutačno su u tijeku radovi kapitalnog remonta sloja u bušotini Grubišno Polje – 1 zapad koji se izvode s pomoću remontnog rudarskog postrojenja (bušaćeg tornja).
Osnovna svrha tih radova jest ispitivanje slojeva zasićenih ugljikovodicima (prirodnim plinom) u bušotini, a koji su na dubinama od oko 800–900 m. Ispitivanja se izvode u skladu s temeljnom praksom naftno-plinske industrije, a njihov konačni cilj jest utvrđivanje pogodnosti geoloških struktura za skladištenje ugljikovodika i, u konačnici, izgradnje vršnoga podzemnog skladišta plina.
S obzirom na to da na eksploatacijskom polju Grubišno Polje, osim samih bušotina, trenutačno nisu izgrađeni nikakvi proizvodni objekti niti infrastruktura pa ne postoji drugi način „zbrinjavanja“ plina, sav dobiveni plin u procesu ispitivanja spaljuje se na baklji uza samu bušotinu. Riječ je o kratkotrajnom, ali nužnom tehnološkom procesu koji se obavlja u fazama tijekom nekoliko dana. Spaljivanje plina na instaliranim bakljama izvodi se na potpuno siguran način, uz primjenu svih zakonski propisanih mjera zaštite od požara, zaštite okoliša i sigurnosti ljudi i imovine. Sam proces izgaranja plina ne stvara nikakve štetne i opasne učinke na ljude i okoliš. A radi dodatne sigurnosti i zaštite od požara, pri procesu spaljivanja plina angažirana je brigada lokalnog DVD-a Grubišno Polje koja dežura na bušotini tijekom tih faza ispitivanja. (Foto: D. Novotni)