PSP na 15. Plinarskom forumu: Rekonstrukcija i dogradnja motokompresornice na PSP Okoli – jamstvo konkurentnosti u sljedećem regulatornom razdoblju

PSP na 15. Plinarskom forumu: Rekonstrukcija i dogradnja motokompresornice na PSP Okoli – jamstvo konkurentnosti u sljedećem regulatornom razdoblju

Tvrtka Podzemno skladište plina i ove je godine sudjelovala na već 15. po redu Plinarskom forumu koji se u organizaciji tvrtke Energetika marketing danas održao u zagrebačkom hotelu Antunović i okupio gotovo dvjesto stručnjaka plinskoga gospodarstva. Uz ministra poduzetništa i obrta Darka Horvata, pomoćnika ministra gospodarstva Zdeslava Matića i pomoćnika ministra graditeljstva i prostornog uređenja Danijela Žambokija u radu Plinarskog foruma sudjelovali su i vodeći stručnjaci Hrvatske energetske regulatorne agencije, Plinacra, INE, HEP-a, RGNF-a, Gradske plinare Zagreb te brojni predstavnici distributera plina.

U sklopu uvodne tematske cjeline Plinsko gospodarstvo u Hrvatskoj svoje je izlaganje, pod naslovom „Rekonstrukcija i dogradnja motokompresornice na PSP Okoli – jamstvo konkurentnosti u sljedećem regulatornom razdoblju“, održao i direktor Podzemnog skladišta plina Krešimir Malec. Predstavljajući okupljenoj stručnoj javnosti trenutačno najzahtjevniji projekt tvrtke PSP, g. Malec upozorio je na nužnost dogradnje i modernizacije kompresorskih postrojenja na Okolima zbog tehničke zastarjelosti postojećih 29 godina starih jedinica, njihova mogućega štetnog utjecaja na okoliš, kao i mogućih operativnih rizika od nedostatka rezervnih kapaciteta.

Također, naglasio je da su se od samog početka provedbe tog projekta aktivnosti tvrtke PSP paralelno odvijale u 2 smjera: s jedne strane, napravljena je analiza tržišta, pokrenuta izrada studija izvodivosti i donesena odluka o odabiru buduće konfiguracije motokompresornice.
Budući da je provedba tog projekta bila sastavni dio Plana razvoja sustava skladišta plina, koji je još u veljači 2014. godine tvrtki Podzemno skladište plina odobrila i prihvatila HERA, odmah nakon prihvaćenog idejnog projekta i ishođenja lokacijske dozvole nastavljene su sve aktivnosti na ishođenju ostalih potrebnih dozvola, a istodobno je pokrenut i postupak ugovaranja izvođenja radova te nabave opreme iz inozemstva.
Naime, rekonstrukcija kompresorskih jedinica tehnološki je iznimno zahtjevan projekt i sva se potrebna oprema izrađuje prema individualnim potrebama kupca, a za njezinu proizvodnju potrebno je najmanje 6 mjeseci do godine dana. Upravo iz tih razloga inozemni dobavljači inzistiraju na avansnoj uplati kao osiguranju za početak proizvodnje opreme. No, da bi se spriječio mogući financijski rizik za tvrtku PSP, svako je avansno plaćanje uvjetovano stupnjem dovršenosti pojedinog dijela naručene opreme i inspekcijskim pregledom kod proizvođača, a od nositelja konzorcija za gradnju osigurane su adekvatne garancije za isplaćene avanse. Također, sve su financijske aktivnosti PSP-a istodobno koordinirane i s HBOR-om koji je Društvu odobrio dugoročno kreditiranje tog projekta.
S druge pak strane, stručne službe tvrtke Podzemno skladište plina radile su na osiguranju svih potrebnih dozvola za nesmetanu i zakonitu realizaciju projekta. Tako su na temelju studije izvodivosti i prihvaćenog idejnog projekta ishođeni: Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš, lokacijska dozvola, kao i Rješenje o prihvaćanju dopunskoga rudarskog projekta za eksploataciju ugljikovodika. Odluka o koncesiji zaprimljena je 31. ožujka 2016., dok je Ugovor o koncesiji potpisan 6. travnja. U međuvremenu je, na temelju zaključaka stručne analize glavnog projekta, podnesen i zahtjev za ishođenje građevinske dozvole, a s obzirom na to da su ispunjeni svi zakonski preduvjeti, njezino se izdavanje očekuje tijekom svibnja ove godine. Što se pak glavnog projekta tiče, tvrtka PSP primila je pozitivni stručni nalaz „Ex-agencije“, s preporukom njegova daljnjeg nadgledanja, kao i pozitivno izvješće o kontroli konstrukcije glavnog projekta koje je u skladu sa svim kriterijima stabilnosti, koncepcije izvođenja i proračunom.
 
Sve spomenute aktivnosti pažljivo su koordinirane kako bi se rekonstrukcija i dogradnja motokompresornice na pogonu Okoli uspješno provela u predviđenim vremenskim okvirima, a radi što ranijeg ostvarivanja ušteda zbog kojih je taj projekt i pokrenut. Naime, implementacija novih tehnoloških rješenja koja će se primijeniti na postrojenju PSP-a Okoli omogućit će nacionalnom operatoru sustava skladišta plina: dodatno poboljšanje kvalitete usluge povećanjem satnih kapaciteta utiskivanja, osiguranje rezervnih kapaciteta, diverzifikaciju pogonskog energenta, znatno poboljšanje utjecaja na okoliš te bitne uštede u poslovanju koje se na osnovi desetogodišnjeg razdoblja održavanja i pogonskog goriva procjenjuju u iznosu od 15 milijuna kuna na godinu.
Budući da je gotovo sva oprema, ključna za instalaciju i puštanje u rad kompresorskh postrojenja, već dovršena, njezina isporuka počinje krajem travnja, a dolazak u Hrvatsku krajem svibnja, kad se očekuje i ishođenje građevinske dozvole. Time će biti zadovoljene i sve zakonske pretpostavke za trenutačni početak instaliranja opreme i izvođenje potrebnih građevinskih radova.

Na kraju svojeg izlaganja direktor Društva Krešimir Malec izjavio je: „Rekonstrukcija i dogradnja motokompresornice na postrojenju Okoli projekt je kojim se svi mi iznimno ponosimo, jer će njegova realizacija biti jamstvo konkurentnosti tvrtke PSP i tijekom sljedećega regulatornog razdoblja. Stoga ovom prigodom želim zahvaliti svim svojim suradnicima – djelatnicima tvrtke Podzemno skladište plina koji, u skladu sa svim zakonskim aktima i pravilima struke, vrijedno i predano rade na projektu što će omogućiti nastavak uspješnog poslovanja zasad jedinoga hrvatskog podzemnog skladišta plina – iznimno važnog i nezaobilaznog čimbenika energetske neovisnosti Republike Hrvatske i sigurnosti opskrbe plinom njezinih potrošača.“