Promjena načina rada podzemnog skladišta plina Okoli

Promjena načina rada podzemnog skladišta plina Okoli

Operator sustava skladišta plina obavještava sve korisnike da će, ovisno o temperaturi okoline i nominacijama korisnika, podzemno skladište plina Okoli raditi u načinu rada povlačenje najduže do 30. 4. 2016. godine. Najkasnije 15 dana nakon završetka ciklusa povlačenja rad skladišta bit će obustavljen na rok od najduže 96 sati, a radi obavljanja HD-mjerenja o čemu će korisnici biti obaviješteni minimalno 48 sati prije obustave rada.