Pred završetkom projekt zbrinjavanja slojnih voda na PSP Okoli

Pred završetkom projekt zbrinjavanja slojnih voda na PSP Okoli

Nacionalni operator sustava skladišta plina – tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. u završnoj je fazi izvođenja radova na 24 milijuna kuna vrijednom projektu izgradnje sustava za zbrinjavanje slojnih voda koji će uvelike pridonijeti sigurnosti poslovanja.

Još od davne 1987. godine, kad je zasad jedino hrvatsko podzemno skladište plina u Okolima pušteno u rad, slojne vode koje nastaju kao produkt procesa proizvodnje plina separirale su se u naftno-plinskom polju Okoli, a zbrinjavale u Ininim ležištima naftno-plinskog polja Žutica. No, s obzirom na to da je početkom 2009. godine Podzemno skladište plina d.o.o. izdvojeno iz Ine d.d. i prešlo u 100%-tno vlasništvo Plinacra d.o.o., stručnjaci PSP-a razradili su projekt zbrinjavanja slojnih voda na PSP Okoli kako bi se smanjio rizik ovisnosti o sustavu Ine pri ovome tehničko-tehnološkom procesu.

Projektom zbrinjavanja slojnih voda na PSP Okoli, u kojem će se kondenzatovodi u vlasništvu PSP-a razdvojiti od kondenzatovoda plinskog polja Okoli (u vlasništvu INE d.d.), predviđena je izgradnja sustava za zbrinjavanje slojne vode i plinskog kondenzata u krugu PSP-a Okoli te ponovo utiskivanje slojne vode u ležište preko bušotina OK-1 i Ok-27, dok će se plinski kondenzat zbrinjavati odvozom autocisternama na odlagalište predviđeno za tu namjenu. Tekuća faza iz svih deset separatora na platformama, separatorskog dijela triju dehidracijskih kolona, ulaznog separatora i četiri separatora drugog stupnja kompresora ulazit će s pomoću tlaka separatora od 2 do 3 bar u trofazni separator, u koji će ulaziti i tekućina iz RTK s pomoću tlaka pumpe. U trofaznom separatoru gravitacijski će se odvajati slojna voda, plinski kondenzat i plin koji će se poslije spaljivati na baklji. Plinski kondenzat otpuštat će se u podzemni spremnik iz kojeg će se autocisternama odvoziti na za to predviđeno odlagalište. Istodobno, slojne će se vode s pomoću tlaka trofaznog separatora otpremati u spremnik slane vode i odande klipnim pumpama tlaka do 50 bar utiskivati u bušotine Ok-1 i Ok-27.

Za potrebe sustava za zbrinjavanje slojnih voda i plinskog kondenzata u krugu PSP Okoli te ponovo utiskivanje slojne vode u ležište izgrađeni su trofazni separator volumena 4 m3, podzemni spremnik za plinski kondenzat, spremnik slojne vode volumena 40 m3, pumpe slojne vode, sustav za doziranje inhibitora korozije, plinska baklja, spoj na postojeći sustav toplovodnog grijanja za trofazni separator i spremnik slojne vode. Istodobno, razdvajanje kondenzatovoda iziskivalo je izgradnju 790 metara novog kondenzatovoda, dok su se radi ponovog utiskivanja slojnih voda u ležište, bušotine Ok-1 i Ok-27 morale prenamijeniti iz kontrolno-mjernih bušotina u utisne bušotine za slojnu vodu. U sklopu projekta izgrađen je i 1370 m dugačak slanovod od kruga PSP-a do bušotina Ok-1 i Ok-27.

Rudarski radovi na bušotinama već su dovršeni, a pri završetku je i izgradnja nadzemnih postrojenja nakon čega slijedi spajanje svih novih objekata na postojeći elektroenergetski sustav, sustav instrumentalnog zraka te sustav za nadzor i upravljanje. Budući da se svi radovi odvijaju u skladu sa zadanim rokovima i prema terminskom planu, njihov je završetak predviđen već 1. listopada 2014. godine, a puštanje u probni rad prije početka ogrjevne sezone 2014/2015. Ukupna vrijednost projekta zbrinjavanja slojnih voda na PSP Okoli iznosi 24.360.000 kn, od kojih se u izgradnju nadzemnih postrojenja investiralo 16.762.000 kn, dok su rudarski radovi na bušotinama stajali 7.598.000 kn. Završetak ovoga, više od 24 milijuna kuna vrijednog projekta uvelike će pridonijeti smanjenju operativnih rizika i sigurnosti poslovanja tvrtke Podzemno skladište plina d.o.o.