Pravila korištenja sustava skladišta plina

Pravila korištenja sustava skladišta plina

Na temelju Odluke o davanju suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije (Klasa 310-05/14-02/235, Ur. broj: 371-01/14-03) od 23. prosinca 2014. godine tvrtka Podzemno skladišta plina d.o.o. donosi Pravila korištenja sustava skladišta plina koja stupaju na snagu 1. siječnja 2015. godine.