Poziv na sudjelovanje u javnoj raspravi

Poziv na sudjelovanje u javnoj raspravi

Operator sustava skladišta plina - Podzemno skladište plina d.o.o. obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezane uz novi Prijedlog Pravila korištenja sustava skladišta plina.
Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava održat će se od 12. do 29. rujna 2014. godine.
Podzemno skladište plina d.o.o. je kao operator sustava skladišta plina na temelju članka 86. Zakona o tržištu plina (Narodne novine br. 28/13. i 14/14.) i Odluke o davanju suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije (Klasa: 310-05/13-02/137, Ur. broj: 371-01/13-03) od 23. prosinca 2013. donio Pravila korištenja sustava skladišta plina. S obzirom na to da se ukazala potreba za izmjenom i dopunom određenih odredbi Pravila korištenja sustava skladišta plina, Podzemno skladište plina d.o.o., sukladno članku 76. Pravila korištenja sustava skladišta plina, predlaže nova Pravila korištenja sustava skladišta plina.
 
Postupak savjetovanja:
  1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
  2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu: prodaja@psp.hr najkasnije do 29. rujna 2014. Pritom molimo:
  3. u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2014-01"
  4. obrazac imenujte "Savjetovanje-2014-01 IME.doc" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti
Datoteke: