Potvrda obavijesti o redovitoj promjeni ciklusa rada sustava skladišta plina PSP Okoli

Potvrda obavijesti o redovitoj promjeni ciklusa rada sustava skladišta plina PSP Okoli

Slijedom prijašnje obavijesti, a na temelju čl. 17. st. 3. Pravila korištenja sustava skladišta plina, OSS potvrđuje svim korisnicima da, u skladu sa st. 1. navedenog članka, Podzemno skladište plina Okoli mijenja ciklus rada te će od dana 7. ožujka 2022. godine od 6:00 sati raditi u načinu rada utiskivanje.