Potpisani ugovori za izvođenje radova i ugradnju opreme prve faze projekta PSP Grubišno Polje te za njihov nadzor

Potpisani ugovori za izvođenje radova i ugradnju opreme prve faze projekta PSP Grubišno Polje te za njihov nadzor

U poslovnim prostorima tvrtke Podzemno skladište plina d. o. o. u Zagrebu danas je, 20. siječnja 2022. godine, potpisan Ugovor o izvođenju radova i ugradnji opreme prve faze projekta PSP Grubišno Polje s tvrtkom Monter – Strojarske montaže d. d. kao vodećim članom Zajednice ponuditelja. Ispred tvrtke Podzemno skladište plina d. o. o. kao investitora Ugovor je potpisao direktor Društva Vlado Vlašić, dok je od strane izvođača radova potpisnik Ugovora bio Dejan Rokić, član Uprave tvrtke Monter – Strojarske montaže d. d. koja je, uz tvrtku S.C.A.N. d. o. o., vodeći član Zajednice ponuditelja.
Također, odmah nakon prvoga, potpisan je i Ugovor o uslugama nadzora nad izvođenjem radova i ugradnjom opreme prve faze projekta PSP Grubišno Polje, i to između tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. kao investitora i AD CON d. o. o. kao vodećeg člana Zajednice ponuditelja.
Potpisom dvaju ugovora ukupne vrijednosti od gotovo 100 milijuna kuna tvrtka Monter – Strojarske montaže d. d, kao vodeći član Zajednice ponuditelja, preuzela je na sebe obvezu izvođenja radova i ugradnje opreme na izgradnji plinske stanice za pripremu plina za transport i priključnog plinovoda od bušotine Gr-1z do plinske stanice, dok se tvrtka AD CON d. o. o., u zajednici s tvrtkom IVICOM Consulting d. o. o., obvezala na provedbu stručnog nadzora nad izvođenjem tih radova. Početak izvođenja radova očekuje se odmah.
Tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. kao operator sustava skladišta plina u okviru svojih razvojno-investicijskih aktivnosti počela je realizaciju izgradnje novoga podzemnog skladišta plina Grubišno Polje na lokaciji eksploatacijskog polja ugljikovodika „Grubišno Polje“. Riječ je o projektu koji je odlukom Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja uvršten na listu strateških investicijskih projekata Republike Hrvatske, i to kao energetski objekt iznimne važnosti koji će uvelike pridonijeti sigurnosti opskrbe prirodnim plinom potrošača cijele Republike Hrvatske, ali i boljitku gospodarstva i stanovništva grada Grubišno Polje i cijele Bjelovarsko-bilogorske županije.
Nakon što su na temelju analiza i rezultata dodatnih istražnih radova provedeni postupci procjene utjecaja zahvata na okoliš, ishođene lokacijske dozvole te napravljeni elaborati o rezervama i projekt razrade i eksploatacije ugljikovodika, dana 7. svibnja 2021. od Ministarstva zaštite okoliša i energetike ishođena je dozvola za skladištenje prirodnog plina na eksploatacijskom polju Grubišno Polje. Naime, s obzirom na to da se radi o neiscrpljenom ležištu, nužna prva faza (koja se, u skladu s lokacijskom dozvolom, sastoji od tri etape izgradnje) prije prenamjene ležišta u skladište plina jest crpljenje plina iz originalnog ležišta. Crpljenje plina u početnoj fazi provodit će se postojećim dvjema bušotinama, a upravo potpisani ugovori o izvođenju radova i ugradnji opreme te stručnim nadzorom nad prvom fazom projekta PSP Grubišno Polje obuhvaćaju izgradnju plinske stanice za pripremu plina za transport i priključnog plinovoda od bušotine Gr-1z do plinske stanice.
U drugoj i konačnoj fazi projekta izradit će se nove radne bušotine i dograditi postojeće nadzemno postrojenje koje će imati funkciju pripreme plina iz transportnog sustava za utiskivanje u skladište, kao i pripreme povučenog plina iz skladišta za transport.