Podzemno skladište plina Okoli obilježava 31. rođendan!

Podzemno skladište plina Okoli obilježava 31. rođendan!

Danas, 29. studenoga tvrtka Podzemno skladište plina slavi iznimno važnu obljetnicu – već 31 godinu sigurnoga, pouzdanog i besprijekornog rada svojega skladišta plina na Okolima.
Naime, upravo je toga, 29. studenoga danas davne 1987. godine, u malenome selu Okoli, nedaleko od Velike Ludine, u rad pušteno prvo i, zasad, jedino hrvatsko podzemno skladište plina. 
Povijest skladištenja plina u Hrvatskoj počinje tijekom 80-ih prošlog stoljeća kad se, zahvaljujući povećanju proizvodnje i potrošnje prirodnog plina u Republici Hrvatskoj, javila i sve veća potreba za njegovim skladištenjem. Tvrtka INA-Naftaplin rješenje je pronašla u izgradnji podzemnog skladišta plina u djelomično iscrpljenim ležištima plinskog polja Okoli.
Radovi na izgradnji počeli su 1985. godine, a završeni su krajem 1987. kad je Podzemno skladište plina Okoli pušteno u probni rad te je u travnju 1988. počeo prvi ciklus utiskivanja plina. Svakako valja istaknuti da je PSP Okoli u to vrijeme bilo tek 13. podzemno skladište u svijetu, a njegova je izgradnja financirana kreditom Europske razvojne banke (EBRD).
U početku su radni volumen skladišta od 350 mil. m3 i tadašnji kapacitet utiskivanja od 3,8 mil. m3 plina zadovoljavali potrebe sustava. Međutim, već 1990. g. u podzemnom je skladištu bilo pohranjeno 360,6 mil. m3 plina, a trend povećanih potreba za skladišnim kapacitetima nastavlja se i dalje. Zbog toga je 1995. g. dograđeno postrojenje za dehidraciju plina. Kapacitet proizvodnje povećan je sa 160.000 m3/h (3,8 mil. m3/dan) na 210.000 m3/h (5 mil. m3/dan). Poboljšane karakteristike podzemnog skladišta zadovoljavale su nekoliko sljedećih godina, no s porastom ukupne potrošnje plinsko je tržište iziskivalo sve veće količine prirodnog plina tijekom cijele ogrjevne sezone, a posebice u najhladnijim zimskim mjesecima. Stoga su u razdoblju od 2001. do 2003. g., prenamjenom nekoliko neaktivnih bušotina kojima su se crpila dublja ležišta eksploatacijskog polja Okoli i izradom jedne nove bušotine, povećane proizvodne karakteristike ležišta PSP-a, a dogradnjom nadzemnog postrojenja te verificiranjem maksimalnoga radnog volumena skladišta dobivene poboljšane tehničke karakteristike podzemnog skladišta plina.
Početkom prosinca 2008., nakon više od 20 godina poslovanja u sastavu INE, podzemno skladište plina organizira se u Ininu tvrtku-kćer. A već 30. siječnja 2009. godine, potpisivanjem Ugovora o kupoprodaji 100%-tnoga poslovnog udjela u društvu Podzemno skladište plina između Plinacra i INE, državna tvrtka Plinacro stječe 100%-tni vlasnički udio u tvrtki čija je osnovna djelatnost skladištenje prirodnog plina. 
Time je Podzemno skladište plina (PSP) postalo nacionalni operator skladišnog sustava, zadužen za skladištenje prirodnog plina u podzemnom skladištu Okoli, ali i za upravljanje, održavanje i razvijanje sigurnoga, pouzdanog i učinkovitog sustava skladišta plina te daljnji razvoj skladišnog poslovanja.
Iako je svih proteklih godina skladište besprijekorno funkcioniralo, zub vremena, a osobito nove okolnosti na liberaliziranom tržištu nametnuli su nužnost ulaganja u modernizaciju i dogradnju postrojenja u Okolima. Glavnina investicijskih aktivnosti kontinuirano se usmjerava na iznimno važnu modernizaciju postrojenja na Okolima. Tako su – uz već obavljene remonte bušotina i izgradnju sustava za zbrinjavanje slojnih voda – tijekom 2017. g. u probni rad puštene dvije nove bušotine (Ok-62 i Ok-63) te njihovi spojni plinovodi, čime su se poboljšale radne karakteristike PSP-a Okoli. U tijeku su i radovi na rekonstrukciji i modernizaciji motokompresorske stanice PSP-a Okoli koja je jedan od najvažnijih tehnoloških dijelova podzemnog skladišta plina. Tako je 2017. g. u rad puštena nova, peta kompresorska jedinica, čime je dotadašnji maksimalni kapacitet utiskivanja povećan sa 160.000 na 180.000 m3/h plina. Trenutačno je u tijeku II. faza projekta – zamjena dvaju postojećih plinskih kompresora novima. Realizacijom tog projekta osigurat će se rezervni kapaciteti utiskivanja čime će se povećati konkurentnost skladišta, omogućiti puno veća fleksibilnost u pružanju usluga, smanjiti emisija štetnih plinova i utjecaj na okoliš, sniziti operativni troškovi održavanja te ukloniti rizik od ovisnosti o samo jednome pogonskom gorivu i dobavljaču rezervnih dijelova.
Istodobno, tvrtka Podzemno skladište plina priprema izgradnju novog skladišta plina za vršnu potrošnju. Naime, budući da je krajem veljače ove godine Ministarstvo gospodarstva, poduzetništa i obrta Republike Hrvatske proglasilo izgradnju vršnog skladišta plina u Grubišnom Polju strateškim investicijskim projektom, nacionalni operator sustava skladišta plina – tvrtka Podzemno skladište plina nastavila je s izvođenjem rudarsko-remontnih radova na bušotinama eksploatacijskog polja ugljikovodika Grubišno Polje, što je ujedno i preduvjet realizacije izgradnje budućega vršnog skladišta plina Grubišno Polje.
Tako se, u okviru istražnih radova koje tvrtka PSP provodi na lokaciji eksploatacijskog polja ugljikovodika „Grubišno Polje“, tijekom listopada i studenoga ove godine obavljaju rudarski radovi i mjerenja na dvije postojeće istražne bušotine. Osnovni cilj tih mjerenja jest kvalitetna evaluacija eksploatacijskog polja i ležišta ugljikovodika. Za potrebne rudarske radove i mjerenja izrađeni su odgovarajući rudarski projekti na osnovi kojih je mjerodavno Ministarstvo zaštite okoliša i energetike RH odobrilo njihovo provođenje. Spomenuti radovi obavljaju se uz angažman mobilnih montažno-demontažnih površinskih sredstava za ispitivanje bušotina, a glavni izvođač radova jest tvrtka Crosco naftni servisi d. o. o.
Obavljanjem navedenih radova dobit će se korisni podaci koji će se iskoristiti pri daljnjem izvođenju projekta, a sve radi konačnog cilja izgradnje vršnog skladišta plina u Grubišnom Polju – energetskog objekta iznimne važnosti za sigurnu opskrbu prirodnim plinom Republike Hrvatske.
Danas, 31 godinu od početka rada skladišta na Okolima Podzemno skladište plina moderna je, uspješna tvrtka koja posluje kao dio Plinacro Grupe, primjenjuje vrhunske poslovne norme, optimizira uporabu prirodnih i ljudskih resursa te razvija odličnu suradnju s lokalnim zajednicama u kojima djeluje. Napore koje PSP ulaže u modernizaciju postrojenja u Okolima i pripremu izgradnje novog skladišta plina za vršnu potrošnju prepoznali su i njegovi korisnici pa su svi kapaciteti skladišta za regulatorno razdoblje 2017. – 2021. rasprodani, a broj se kupaca povećao. Zahvaljujući pravodobnoj pripremi, kontinuiranom nadzoru i održavanju skladišnog sustava, sigurnost i pouzdanost njegova rada besprijekorne su te stoga i nakon 31 godine podzemno skladište plina u Okolima potpuno spremno dočekuje novu ogrjevnu sezonu 2018./2019.