Podzemno skladište plina Okoli obilježava 30 godina rada!

Podzemno skladište plina Okoli obilježava 30 godina rada!

Dana 27. studenoga ove godine tvrtka Podzemno skladište plina slavi iznimno važnu obljetnicu: punih 30 godina otkada je davne 1987. g. pušteno u rad prvo i zasad jedino hrvatsko podzemno skladište plina.
Naime, zahvaljujući povećanju proizvodnje i potrošnje prirodnog plina u Republici Hrvatskoj tijekom 80-ih godina prošlog stoljeća, javila i sve veća potreba za njegovim skladištenjem. Tvrtka INA-Naftaplin rješenje je pronašla u izgradnji podzemnog skladišta plina u djelomično iscrpljenim ležištima plinskog polja Okoli.
Radovi na izgradnji počeli su 1985. godine, a završeni su krajem 1987. kad je Podzemno skladište plina Okoli pušteno u probni rad te je u travnju 1988. počeo prvi ciklus utiskivanja plina. Svakako valja istaknuti da je PSP Okoli u to vrijeme bilo tek 13. podzemno skladište u svijetu, a njegova je izgradnja financirana kreditom Europske razvojne banke (EBRD).
U početku su radni volumen skladišta od 350 mil. m3 i tadašnji kapacitet utiskivanja od 3,8 mil. m3 plina zadovoljavali potrebe sustava. Međutim, već 1990. g. u podzemnom je skladištu bilo pohranjeno 360,6 mil. m3 plina, a trend povećanih potreba za skladišnim kapacitetima nastavlja se i dalje. Zbog toga je 1995. g. dograđeno postrojenje za dehidraciju plina. Kapacitet proizvodnje povećan je sa 160.000 m3/h (3,8 mil. m3/dan) na 210.000 m3/h (5 mil. m3/dan). Poboljšane karakteristike podzemnog skladišta zadovoljavale su nekoliko sljedećih godina, no s porastom ukupne potrošnje plinsko je tržište iziskivalo sve veće količine prirodnog plina tijekom cijele ogrjevne sezone, a posebice u najhladnijim zimskim mjesecima.
Stoga su u razdoblju od 2001. do 2003. g., prenamjenom nekoliko neaktivnih bušotina kojima su se crpila dublja ležišta eksploatacijskog polja Okoli i izradom jedne nove bušotine, povećane proizvodne karakteristike ležišta PSP-a, a dogradnjom nadzemnog postrojenja te verificiranjem maksimalnoga radnog volumena skladišta dobivene poboljšane tehničke karakteristike podzemnog skladišta plina.
Početkom prosinca 2008., nakon više od 20 godina poslovanja u sastavu INE, podzemno skladište plina organizira se u Ininu tvrtku-kćer. A već 30. siječnja 2009. godine, potpisivanjem Ugovora o kupoprodaji 100%-tnoga poslovnog udjela u društvu Podzemno skladište plina između Plinacra i INE, državna tvrtka Plinacro stječe 100%-tni vlasnički udio u tvrtki čija je osnovna djelatnost skladištenje prirodnog plina.
Time je Podzemno skladište plina (PSP) postalo nacionalni operator skladišnog sustava, zadužen za skladištenje prirodnog plina u podzemnom skladištu Okoli, ali i za upravljanje, održavanje i razvijanje sigurnoga, pouzdanog i učinkovitog sustava skladišta plina te daljnji razvoj skladišnog poslovanja.
Iako je svih proteklih godina skladište besprijekorno funkcioniralo, zub vremena, a osobito nove okolnosti na liberaliziranom tržištu nametnuli su nužnost ulaganja u modernizaciju i dogradnju postrojenja u Okolima. Glavnina investicijskih aktivnosti kontinuirano se usmjerava na iznimno važnu modernizaciju postrojenja na Okolima. Tako su – uz već obavljene remonte bušotina i izgradnju sustava za zbrinjavanje slojnih voda – sredinom veljače 2017. u probni rad pušteni dvije nove bušotine (Ok-62 i Ok-63) te njihovi spojni plinovodi, čime su se poboljšale radne karakteristike PSP-a Okoli.
Nastavljeni su i radovi na rekonstrukciji i modernizaciji motokompresorske stanice PSP-a Okoli koja je jedan od najvažnijih tehnoloških dijelova podzemnog skladišta plina. Nakon što je početkom travnja 2017. puštena u rad nova, peta kompresorska jedinica, čime je dotadašnji maksimalni kapacitet utiskivanja povećan sa 160.000 m3/h na 180.000 m3/h plina. Tako je sredinom lipnja ostvarena – u povijesti PSP-a Okoli – najveća utisnuta količina plina od 180.000 m3/h da bi početkom studenoga popunjenost skladišta iznosila 4.768.567 MWh, odnosno 94,4%. Trenutačno je u tijeku II. faza projekta – zamjena dvaju postojećih plinskih kompresora novima, a završetak radova predviđen je za ožujak 2018. g. Realizacijom tog projekta osigurat će se rezervni kapaciteti utiskivanja čime će se povećati konkurentnost skladišta, omogućiti puno veća fleksibilnost u pružanju usluga, smanjiti emisija štetnih plinova i utjecaj na okoliš, sniziti operativni troškovi održavanja te ukloniti rizik od ovisnosti o samo jednome pogonskom gorivu i dobavljaču rezervnih dijelova.
Napore koje PSP ulaže u modernizaciju postrojenja u Okolima i pripremu izgradnje novog skladišta plina za vršnu potrošnju prepoznali su njegovi korisnici pa su svi kapaciteti skladišta za regulatorno razdoblje 2017. – 2021. rasprodani, a broj se kupaca povećao.