Počeli radovi na dogradnji i modernizaciji kompresorskih postrojenja PSP-a Okoli

Počeli radovi na dogradnji i modernizaciji kompresorskih postrojenja PSP-a Okoli

U skladu s Planom razvoja sustava skladišta plina, koji je odobrila i prihvatila HERA, nacionalni operator sustava skladišta plina – tvrtka Podzemno skladište plina (PSP) d.o.o. nastavlja s intenzivnom provedbom svojeg investicijskog ciklusa. Tako je danas počelo izvođenje 195 milijuna kuna vrijednih radova na dogradnji i modernizaciji motokompresornice  – jednog od najbitnijih dijelova tehnološkog procesa rada podzemnog skladišta plina u Okolima.
Dogradnja i modernizacija postojeće, 29 godina stare motokompresorske stanice na pogonu zasad jedinoga hrvatskog skladišta plina u Okolima projekt je od strateške važnosti za tvrtku Podzemno skladište plina, jer se njime osigurava stabilnost i pouzdanost rada skladišta, a time i cijeloga plinskog sustava Republike Hrvatske.
Realizacijom tog projekta PSP će potpuno riješiti problematiku utiskivanja plina jer će implementacija novih tehnoloških rješenja omogućiti znatno smanjenje broja dana ciklusa utiskivanja (sa 180 na 120) i osiguranje rezervnih kapaciteta utiskivanja, čime će se povećati konkurentnost skladišta u usporedbi sa skladištima u okružju. Postići će se i mnogo veća kvaliteta te fleksibilnost u pružanju usluga, smanjiti emisija štetnih plinova i utjecaj na okoliš, ukloniti rizik od ovisnosti o samo jednome pogonskom gorivu i dobavljaču rezervnih dijelova te ostvariti znatne uštede u poslovanju.
Ujedno, provedbom projekta dogradnje i modernizacije motokompresornice na Okolima PSP podupire i gospodarski razvoj naše zemlje budući da su izvođači radova hrvatske tvrtke – Zajednica ponuditelja (STSI d.o.o. iz Zagreba i Turbomehanika d.o.o. Kutina), s kojima je nakon provedenoga javnog nadmetanja sklopljen 195 mil. kuna vrijedan Ugovor o izvođenju radova, koje će PSP financirati dugoročnim kreditom odobrenim od HBOR-a. Stručni nadzor nad provedbom projekta povjeren je tvrtki Investinženjering d.o.o. iz Zagreba.
Uz izvođenje prijeko potrebnih građevinskih radova, prvom fazom projekta predviđena je izgradnja novoga, petog kompresora na električni pogon, a zatim slijedi i zamjena dvaju postojećih plinskih kompresora novima ugradnjom najkvalitetnije opreme svjetski renomiranih proizvođača.
Provedba ovog projekta i njegov planirani završetak tijekom ogrjevne sezone 2017./2018. jamstvo je konkurentnosti tvrtke PSP i tijekom sljedećega regulatornog razdoblja. Naime, završetkom ove investicije – modernizacijom i povećanjem radnih karakteristika skladišta u Okolima, tržišnim pristupom i konkurentnošću – hrvatski operator sustava skladišta plina – tvrtka PSP d.o.o. postaje spremna za novo regulatorno razdoblje kad će svoje skladišne kapacitete moći ponuditi i regiji.
Usto, nastavak uspješnog poslovanja zasad jedinoga hrvatskog podzemnog skladišta plina iznimno je važan i nezaobilazan za energetsku neovisnost Republike Hrvatske i sigurnost opskrbe plinom njezinih potrošača.