Počeli jubilarni, 30. međunarodni znanstveno-stručni susreti stručnjaka za plin

Počeli jubilarni, 30. međunarodni znanstveno-stručni susreti stručnjaka za plin

Tradicionalni Međunarodni znanstveno-stručni susret stručnjaka za plin, koji se u organizaciji Hrvatske stručne udruge za plin (HSUP) održavaju od 6. do 8. svibnja 2015. g. u Grand hotelu Adriatic u Opatiji, ove godine slave jubilarnu, 30. obljetnicu.
U sklopu uvodnih izlaganja tijekom otvorenja skupa direktor Podzemnog skladišta plina Krešimir Malec istaknuo je da je nacionalni operator sustava skladišta plina - tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. i protekle ogrjevne sezone besprijekorno obavila svoje osnovne zadaće:
  • ispunila je sve ugovorne obveze prema korisnicima koji su lani u cijelosti zakupili kapacitete skladišta za tekuće trogodišnje regulacijsko razdoblje
  • te je bez i jednog zastoja u plinski sustav RH isporučila sve tražene, ugovorom utvrđene količine uskladištenog plina prema nominacijama svojih korisnika.
Naime, protekla skladišna godina 2014/2015. bila je prva tijekom koje je tvrtka PSP, u skladu s europskim zakonskim okvirima, uspješno izišla na regulirano tržište energetske djelatnosti skladištenja plina i svoje poslovanje temeljila na tržišnim principima. U tom je razdoblju PSP razvio odlične partnerske odnose sa svim svojim korisnicima i nastojao na vrijeme prepoznati njihove potrebe na iznimno dinamičnome plinskom tržištu. Poslovodstvo tvrtke i ubuduće namjerava uložiti sve napore da bi, u okviru djelatnosti, pridonijelo razvoju tržišta, a osobito daljnjem unaprjeđenju regulatornog okvira – sve kako bi hrvatski operator sustava skladišta plina svim svojim sadašnjim i budućim zakupcima mogao ponuditi što bolju, širu i inovativniju paletu usluga.

A da bi tvrtka PSP spremno dočekala sve izazove sljedećega regulacijskog razdoblja te svoje kapacitete mogla konkurentno ponuditi i tržištima regije, direktor PSP-a okupljene je stručnjake plinskoga gospodarstva izvijestio kako uz upravljanje i održavanje postojećega podzemnog skladišta plina u Okolima, PSP ulaže goleme napore i u razvoj učinkovitijeg sustava skladišta plina te skladišnog poslovanja kao jamstva sigurnosti i pouzdanosti opskrbe potrošača.
 
Tako su, u skladu s novim trogodišnjim i desetogodišnjim Planom razvoja sustava skladišta plina, koje je prihvatila i odobrila HERA:
- početkom 2015. godine završeni radovi na projektu izgradnje sustava za zbrinjavanje slojnih voda u bušotinama PSP-a, što uvelike pridonosi sigurnosti i neovisnosti poslovanja;
- uspješno završen ciklus rekonstrukcije najproduktivnijih bušotina pogona Okoli, čime je osiguran nesmetani rad cijeloga bušotinskog fonda na toj lokaciji;
- završeni i radovi na izgradnji dviju novih bušotina, čija je namjena da povećaju izlazne kapacitete PSP Okoli. U tijeku je opremanje bušotina proizvodnom opremom, a završetak cijeloga, 85 milijuna kuna vrijednog projekta, uključujući i polaganje plinovoda kojim će se nove bušotine spojiti na postojeći sustav i njegovo puštanje u rad predviđeno je već za novu ogrjevnu sezonu 2015./2016. godine;
- završeni radovi na uvođenju sustavu video-nadzora, kao i izgradnja nove upravne zgrade i skladišta u Okolima;
- a nakon provedena natječaja, odabran je izvođač i u tijeku je postupak ugovaranja radova na oko 190 milijuna kuna vrijednom projektu rekonstrukcije i modernizacije 28 godina stare motokompresornice koja je, uz bušotinski fond, najvažnija karika tehnološkog procesa PSP-a tijekom ciklusa utiskivanja. Realizacijom tog projekta znatno će se smanjiti broj dana ciklusa utiskivanja (sa 180 na 120), osigurati rezervni kapaciteti utiskivanja čime će se povećati konkurentnost skladišta i omogućiti puno veća kvaliteta te fleksibilnost u pružanju usluga, smanjiti emisija štetnih plinova i utjecaj na okoliš, sniziti operativni troškovi održavanja te PSP Okoli više neće ovisiti o samo jednome pogonskom gorivu i dobavljaču rezervnih dijelova. Naime, prvom fazom projekta predviđena je izgradnja novoga, petog kompresora na struju, koja treba biti završena do lipnja 2016. godine, a zatim slijedi i zamjena dvaju postojećih, 28 godina starih plinskih kompresora novima, i to do travnja 2017. godine;
- u tijeku je priprema projekta integralnoga računskog modela PSP-a Okoli, koja će na temelju dosadašnjih podataka i novih mjerenja, a zahvaljujući numeričkim modelima pomoći pri evaluaciji i pružiti točne informacije o stvarnom stanju ležišta na Okolima.

Što se pak tiče najvažnije investicijske aktivnosti tvrtke PSP - izvođenja rudarsko-remontnih radova na eksploatacijskom polju Grubišno Polje, kao preduvjetu izgradnje novoga, vršnog skladišta plina - direktor PSP-a Krešimir Malec stručnu je javnost obavijestio da je prva, 21 milijun kuna vrijedna faza tih radova završena te je u tijeku analiza prikupljenih podataka. Počela je i izrada Studije izvedivosti odabira tehnologije izdvajanja dušika i konfiguracije postrojenja, koja će predložiti najbolje tehnološko rješenje za crpljenje plina u ležištu i na temelju čijih će rezultata početi projektiranje te izgradnja nadzemnog dijela postrojenja.
 
I naposljetku, direktor PSP-a Krešimir Malec izjavio je: "Operator skladišnog sustava, tvrtka Podzemno skladište plina u protekle je 3 godine – postupajući u svakom dijelu svojega poslovanja u skladu s hrvatskim i europskim zakonima, propisima i pravilima te ostvarujući znatnu dobit – svaku planiranu investicijsku aktivnost doista i realizirala, a one koje još nije – upravo su u fazi realizacije pa nas tako samo ove godine očekuje 160 milijuna kuna investicija."