Održani 29. međunarodni znanstveno-stručni susreti stručnjaka za plin

Održani 29. međunarodni znanstveno-stručni susreti stručnjaka za plin

Tradicionalni Međunarodni znanstveno-stručni susreti stručnjaka za plin već su se 29. godinu zaredom održali u organizaciji Hrvatske stručne udruge za plin (HSUP) od 7. do 9. svibnja u Grand hotelu Adriatic u Opatiji. U sklopu uvodnih izlaganja tijekom otvorenja skupa direktor Podzemnog skladišta plina Krešimir Malec istaknuo je da je tvrtka Podzemno skladište plina svake, pa tako i protekle ogrjevne sezone, uspješno ispunila svoju osnovnu zadaću: bez i jednog je zastoja u plinski sustav RH isporučila sve tražene, ugovorom utvrđene količine uskladištenog plina prema nominacijama svog korisnika. Time se je tvrtka Podzemno skladište plina još jedanput potvrdila kao jedna od najvažnijih karika u sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske.

Također, direktor PSP-a okupljene je stručnjake plinskoga gospodarstva izvijestio da je početkom nove skladišne godine 2014/2015., dana 1. travnja 2014. godine, pristup sustavu skladišta plina omogućen trećoj strani, kao preduvjet potpune liberalizacije tržišta. Od tog je trenutka, u skladu s europskim zakonskim okvirima, tvrtka PSP bila obavezna na potpuno transparentan način, poštujući načela ravnopravnosti, nediskriminacije i transparentnosti, ponuditi sve svoje kapacitete tržištu te ovisno o pristiglim zahtjevima za rezervaciju kapaciteta ugovoriti usluge skladištenja plina. Budući da su se PSP-ove stručne službe pravodobno pripremile na otvoreni pristup skladištu, unaprijed su definirani svi zakonski i podzakonski akti, dobivena suglasnost HERE na Pravila korištenja sustava skladišta plina, definirana cijena usluga skladištenja s primjenom od 1. travnja 2014. godine, održale su se rezervacije i raspodjele skladišnih kapaciteta podzemnog skladišta Okoli te su svi raspoloživi kapaciteti pravodobno rasprodani opskrbljivačima tržišta. Time je PSP ispunio sve preduvjete i uspješno izašao na regulirano tržište energetske djelatnosti skladištenja, a hrvatsko plinsko tržište naposljetku zakoračilo u fazu doista otvorenog tržišta i počelo provoditi jasno proklamirane ciljeve i zahtjeve Trećeg energetskog paketa.
 
Istodobno, tvrtka Podzemno skladište plina nastavila je ulagati u dogradnju i rekonstrukciju skladišta Okoli te u kapitalne remonte njegovih najproduktivnijih bušotina. Tako je na Okolima upravo u tijeku analiza pristiglih ponuda izvođača koji su se prijavili na međunarodni natječaj za izvođenje radova na projektu izgradnje dviju novih bušotina, čija je namjena povećanje izlaznih kapaciteta PSP Okoli. Pri završetku je i izrada studije utjecaja na okoliš te rješavanje imovinskopravnih odnosa za polaganje plinovoda kojim će se nove bušotine spojiti na postojeći sustav, a planirani završetak radova predviđen je za 2015. godinu. U tijeku je i projekt zamjene, odnosno modernizacije postojeće, 27 godina stare motokompresorske stanice, a sve kako bi se povećali izlazni kapaciteti, sigurnost i pouzdanost rada skladišta te smanjili utjecaji na okoliš.
 
I naposljetku, direktor PSP-a Krešimir Malec izjavio je: "Još jedanput ističem da je izgradnja vršnoga skladišta plina u Grubišnom Polju i dalje najvažnija investicijska aktivnost tvrtke PSP. Međunarodni je natječaj za izvođenje rudarsko-remontnih radova na eksploatacijskom polju Grubišno Polje završen i u tijeku je analiza pristiglih ponuda. Sve je spremno za prvu fazu projekta, odnosno početak izvođenja tih radova te izgradnju objekata i postrojenja za crpljenje plina, što je preduvjet izgradnje vršnoga skladišta plina. Stoga vjerujem da ćemo unatoč svim otegotnim okolnostima, a zahvaljujući aktivnoj potpori Ministarstva gospodarstva i odličnoj suradnji s lokalnom zajednicom, naposljetku i realizirati ovaj, za Republiku Hrvatsku iznimno potreban i važan energetski projekt.".