Održan 34. međunarodni znanstveno-stručni susret stručnjaka za plin – Opatija 2019.

Održan 34. međunarodni znanstveno-stručni susret stručnjaka za plin – Opatija 2019.

U opatijskome Grand hotelu Adriatic i ove je godine, u organizaciji Hrvatske stručne udruge za plin (HSUP), od 8. do 10. svibnja, održan već tradicionalni, 34. međunarodni znanstveno-stručni susret stručnjaka za plin. Susret je otvorio g. Tomislav Ćorić, ministar zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske, a prisustvovalo mu je 600-ak najvažnijih stručnjaka plinskoga gospodarstva iz naše zemlje i inozemstva: predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Ministarstva gospodarstva, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA), Hrvatskog operatora tržišta energijom (HROTE), predsjednici i članovi Uprava te direktori svih relevantnih energetskih subjekata iz plinskog sektora. U sklopu uvodnih izlaganja tijekom otvorenja skupa direktor Podzemnog skladišta plina dipl. ing. Ratimir Orešković izvijestio je da je hrvatski operator sustava skladišta plina i tijekom protekle ogrjevne sezone besprijekorno obavio svoje osnovne zadaće:
- ispunio je sve ugovorne obveze prema korisnicima koji su u cijelosti zakupili kapacitete skladišta za tekuće petogodišnje regulacijsko razdoblje te je u skladu sa zaključenim ugovorima, bez i jednog zastoja, utisnuo odnosno povukao sve količine uskladištenog plina prema nominacijama svojih korisnika
Ujedno je istaknuo da su u prvom kvartalu 2019. godine „oborena“ 2 rekorda: tako je tijekom siječnja povučeno 126.221.386 m3 plina, a u travnju je utisnuto 65.692.693 m3, što su rekordne vrijednosti u povijesti PSP-a. Trenutačno skladište radi u procesu utiskivanja plina, s protokom plina od 44.000 – 172.000 m3/h te se u njemu nalazi oko 210.000.000 m3 plina. Time se PSP uvelike priprema za sljedeću ogrjevnu sezonu, iako su, zapravo, već i sad svi napori i ulaganja Društva usmjereni prema novome regulacijskom razdoblju. Naime, s obzirom na odluku o ukidanju OVT-a 31. 3. 2021. g. i činjenicu da do tog datuma svi kapaciteti hrvatskoga sustava skladišta plina moraju biti prodani na tržišnim principima regulirane energetske djelatnosti skladištenja plina, tvrtka Podzemno skladište plina nastoji poboljšanjem ukupne kvalitete i pouzdanosti svojih usluga te implementacijom novih tehnologija smanjiti operativne troškove kako bi postala još konkurentnija i prihvatljivija svojim dosadašnjim, ali i novim korisnicima i iz Republike Hrvatske i iz susjednih zemalja. Stoga stručnjaci PSP-a intenzivno pridonose daljnjem unaprjeđenju regulatornog okvira: od 1. lipnja 2018. godine na snazi je 5. izdanje Pravila korištenja sustava skladišta plina na koje je, nakon provedene javne rasprave, suglasnost dala HERA, a između ostaloga, obuhvaća izmjene vezane uz izvanrednu promjenu ciklusa rada skladišta, sredstva osiguranja plaćanja, rokove ugovaranja usluga koji su usklađeni s ostalim podzakonskim aktima te prijenos ugovora o skladištenju. Golemi se napori ulažu i u dovršetak rekonstrukcije i stalnu modernizaciju postojećega podzemnog skladišta plina u Okolima gdje je već završen niz investicijskih projekata namijenjenih upravo razvoju učinkovitijeg sustava skladišta plina te skladišnog poslovanja, a pred tehničkim je pregledom i najzahtjevniji investicijski projekt PSP-a – dogradnja i modernizacija novih kompresorskih postrojenja. Istodobno napreduje i realizacija izgradnje vršnoga skladišta plina Grubišno Polje: 19. travnja 2019. predan je zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, a do sredine ove godine planiran je i završetak izrade glavnog projekta VPSP-a Grubišno Polje, koji je Ministarstvo gospodarstva uvrstilo u strateške projekte, a provodi se uz potporu operativne skupine Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
 
Na kraju svojeg izlaganja direktor PSP-a Ratimir Orešković izjavio je: "Budući da Republika Hrvatska nema zakonom propisanih strateških rezerva plina, u slučaju neke havarije poput one koja se nedavno dogodila u Baumgartenu, opskrba plinom naše zemlje uvelike bi ovisila o uskladištenim količinama. S obzirom na odluku o skorom ukidanju opskrbljivača na veleprodajnom tržištu te na smanjenu proizvodnju plina s domaćih polja, našli bismo se u iznimno nezavidnoj situaciji da nemamo podzemno skladište plina. Stoga bi ono jednim dijelom moglo poslužiti i za uskladištenje strateških rezerva plina. Prirodni plin kao „zeleno“ fosilno gorivo“ i cijeli plinski sektor, a osobito uskladištene strateške rezerve plina – „as su u rukavu“ – važan i nezaobilazan jamac sigurnosti opskrbe energijom potrošača i industrije u Republici Hrvatskoj koji nemaju i ne smiju imati cijenu." 

U nastavku održavanja skupa, tijekom stručnog dijela izlaganja, PSP-ov direktor Sektora razvoja i investicija Bruno Ernečić, dipl. ing., održao je predavanje pod nazivom „Eksploatacijsko polje ugljikovodika "Grubišno Polje" - dodatni istražni radovi i projekt izgradnje podzemnog skladišta plina" u kojem je okupljenoj stručnoj javnosti izložio detaljnu analizu i ključne pojedinosti izvođenja toga strateški važnog projekta čija će realizacija omogućiti stabilnost hrvatskoga plinskog sustava. Cjelovitu prezentaciju projekta VPSP-a Grubišno Polje možete vidjeti ovdje.