Obustava pružanja usluge skladištenja radi prilagodbe informatičke platforme – odgoda roka

Obustava pružanja usluge skladištenja radi prilagodbe informatičke platforme – odgoda roka

U skladu s odredbama čl. 7. Izmjena i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom (NN 100/21), obustava usluge skladištenja plina radi prilagodbe informatičke platforme te preračuna zaliha plina i ugovorenih kapaciteta na temelju gornje ogrjevne vrijednosti, najavljena za dan 30. 9. 2021. godine, odgađa se za godinu dana.