Obustava pružanja usluge skladištenja radi HD mjerenja

Obustava pružanja usluge skladištenja radi HD mjerenja

Radi obavljanja redovitoga godišnjeg HD-mjerenja bušotina PSP-a Okoli, a sukladno čl. 22. st. 4. Pravila korištenja sustava skladišta plina, planira se obustava usluga skladištenja plina od 3. 3. 2022. od 6.00 h do 7. 3. 2022. g. do 6.00 h, u trajanju od 96 h. Konačnu potvrdu točnog termina obustave rada Podzemnog skladišta plina Okoli objavit ćemo u roku od najmanje 44 sata prije stajanja.