Obustava pružanja usluge skladištenja radi HD mjerenja

Obustava pružanja usluge skladištenja radi HD mjerenja

Radi obavljanja redovitoga godišnjeg HD-mjerenja bušotina PSP-a Okoli, a sukladno čl. 22. st. 4. Pravila korištenja sustava skladišta plina, planirana je obustava usluga skladištenja plina od 13. 10. 2020. u 6.00 h do 17. 10. 2020. g. u 6.00 h u trajanju od 96 h
Konačnu potvrdu točnog termina obustave rada Podzemnog skladišta plina Okoli objavit ćemo u roku od najmanje 44 sata prije planiranog stajanja.