Obustava pružanja usluge skladištenja radi HD mjerenja

Obustava pružanja usluge skladištenja radi HD mjerenja

Radi obavljanja redovitoga godišnjeg HD mjerenja bušotina PSP-a Okoli, a sukladno čl. 22. st. 4. Pravila korištenja sustava skladišta plina, planirana je obustava usluga skladištenja plina u trajanju od 96 h, i to od 31. 3. 2020. u 6.00 h do 4. 4. 2020. godine u 6.00 h. Konačnu potvrdu točnog termina obustave rada Podzemnog skladišta plina Okoli objavit ćemo u roku od najmanje 44 sata prije planiranog stajanja.