Obustava pružanja usluge skladištenja radi HD-mjerenja

Obustava pružanja usluge skladištenja radi HD-mjerenja

Radi obavljanja redovitoga godišnjeg HD-mjerenja bušotina PSP-a Okoli, a sukladno čl. 22. st. 4. Pravila korištenja sustava skladišta plina, planirana je obustava usluga skladištenja plina od 9. 10. 2019. u 6.00 h do 13. 10. 2019. g. u 6.00 h, u trajanju od 96 hU navedenom terminu obavit će se i dodatni radovi zbog kojih sustav skladišta neće biti povezan s transportnim sustavom. Konačnu potvrdu točnog termina obustave rada Podzemnog skladišta plina Okoli objavit ćemo u roku od najmanje 44 sata prije planiranog stajanja.