Obustava pružanja usluge skladištenja radi HD-mjerenja

Obustava pružanja usluge skladištenja radi HD-mjerenja

Radi obavljanja redovitoga godišnjeg HD-mjerenja bušotina PSP-a Okoli, a sukladno čl. 22. st. 4. Pravila korištenja sustava skladišta plina, planirana je obustava usluga skladištenja plina od 5. 3. 2019. u 6.00 h do dana 9. 3. 2019.  g. u 6.00 h, u trajanju od 96 h. Konačnu potvrdu točnog termina obustave rada Podzemnog skladišta plina Okoli objavit ćemo u roku od najmanje 44 sata prije traženog stajanja.