Objavljeno Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Objavljeno Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Službenik za informiranje tvrtke Podzemno skladište plina d. o. o. ispunio je zakonsku obvezu iz članka 60. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), a prema kojoj su tijela javne vlasti dužna dostaviti Povjereniku za informiranje izvješće o provedbi ZPPI-a za proteklu godinu.

Izvješće tvrtke Podzemno skladište plina d. o. o. o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu dostupno je ovdje