Objavljeni slobodni pojedinačni stalni kapaciteti utiskivanja

Objavljeni slobodni pojedinačni stalni kapaciteti utiskivanja

Operator sustava skladišta plina obavještava korisnike da raspolaže slobodnim kapacitetima za ugovaranje pojedinačne usluge zakupa stalnog kapaciteta utiskivanja. Sve pojedinosti objavljene su na stranici 3.1. Rezervacija kapaciteta.