Objava relevantnih informacija na internetskim stranicama operatora sustava skladišta plina

Objava relevantnih informacija na internetskim stranicama operatora sustava skladišta plina

U skladu s obvezama operatora sustava skladišta plina, propisanih novim Pravilima korištenja sustava skladišta plina, na svojim smo internetskim stranicama između ostalog objavili: Popis raspoloživih usluga, postupak raspodjele standardnog paketa skladišnog kapaciteta, krivulje povlačenja i utiskivanja plina te Obrasce za rezervaciju kapaciteta.