Objava kapaciteta sustava skladišta plina za skladišnu godinu 2020.

Objava kapaciteta sustava skladišta plina za skladišnu godinu 2020.

Podzemno skladišta plina d. o. o. u svojstvu Operatora sustava skladišta plina, sukladno članku 19. stavku 1. Izmjena i dopuna Zakona o tržištu plina (NN 23/20), objavljuje skladišne kapacitete raspoložive za potrebe opskrbe krajnjih kupaca iz kategorije kućanstvo koji koriste javnu uslugu u razdoblju od 1. travnja 2020. do 31. ožujka 2021.

Skladišna godina 2020.: broj SBU-a raspoloživ za potrebe opskrbe krajnjih kupaca iz kategorije kućanstvo: 54