Obavijest o stanju skladišnog sustava RH

Obavijest o stanju skladišnog sustava RH

Tvrtka PSP d.o.o., koja je operator skladišnog sustava Republike Hrvatske, i tijekom ove ogrjevne sezone uredno ispunjava sve ugovorne obveze prema svome jedinom korisniku – tvrtki Prirodni plin d.o.o. te bez i jednog zastoja u plinski sustav RH isporučuje sve tražene, ugovorom utvrđene količine uskladištenog plina, i to prema nominacijama svog korisnika
Naime, na temelju Ugovora o skladištenju plina iz 2009. godine, korisnik usluge skladištenja plina – Prirodni plin d.o.o. zakupio je sve raspoložive kapacitete, to jest kompletan radni volumen od 553 mil. m3 u podzemnom skladištu plina Okoli. Još jedanput ističemo kako je za sigurnost opskrbe potrošača najvažnije osiguranje dovoljnih količina plina, a što nije u nadležnosti tvrtke PSP d.o.o. nego drugih energetskih subjekata koji su zaduženi za opskrbu hrvatskog tržišta prirodnim plinom.