Obavijest o redovitoj promjeni ciklusa rada sustava skladišta plina PSP-a Okoli

Obavijest o redovitoj promjeni ciklusa rada sustava skladišta plina PSP-a Okoli

Na temelju čl. 17. st. 3. Pravila korištenja sustava skladišta plina OSS obavještava sve korisnike da u skladu sa stavkom 1. navedenog članka Podzemno skladište plina Okoli mijenja ciklus rada te će od plinskog dana 13. listopada 2019. od 06.00 sati raditi u načinu rada povlačenje.