Obavijest o promjeni ciklusa rada sustava skladišta plina PSP Okoli

Obavijest o promjeni ciklusa rada sustava skladišta plina PSP Okoli

Ovime vas obavještavamo da, radi sigurnosti opskrbe i provedbe Uredbe o uklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije, OSS mijenja ciklus rada te će u razdoblju od 1. travnja 2023. od 6:00 sati do 13. svibnja 2023. do 6:00 sati raditi u ciklusu rada povlačenje.