Obavijest o promjeni ciklusa rada sustava skladišta plina PSP Okoli

Obavijest o promjeni ciklusa rada sustava skladišta plina PSP Okoli

Ovime vas obavještavamo da, radi sigurnosti opskrbe i provedbe Uredbe o uklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije, OSS mijenja ciklus rada te će u razdoblju od 28. prosinca 2022. od 6:00 sati do 9. siječnja 2023. do 6:00 sati raditi u ciklusu rada utiskivanje.