Nalaz Državne revizije potvrdio: tvrtka Podzemno skladište plina učinkovito upravlja postupcima nabave

Nalaz Državne revizije potvrdio: tvrtka Podzemno skladište plina učinkovito upravlja postupcima nabave

Tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. i u 2016. godini nastavlja ostvarivati uspješne i pozitivne financijske rezultate, a bezuvjetna, pozitivna ocjena Državnog ureda za reviziju potvrdila je i njezino učinkovito upravljanje postupcima nabave.
 
Na temelju Zakona o Državnom uredu za reviziju, u razdoblju od studenoga 2015. do ožujka 2016. godine, u tvrtki Podzemno skladište plina obavljen je redoviti nadzor postupaka nabave. Revizijom su obuhvaćeni odabrani postupci nabave provedeni od 2013. do 2015. godine.
Ciljevi revizije bili su provjera načina upravljanja postupcima nabave, istinitost i vjerodostojnost dokumentacije i izvještaja Službe nabave, analiza usklađenosti provedenih postupaka sa zakonima i drugim propisima te kontrola provedbe i mogućih rizika sklopljenih ugovora na poslovanje nacionalnog operatora sustava skladištâ plina.
 
Nakon temeljito provedene revizije izabranog uzorka provedenih postupaka nabave, Državni ured za reviziju dostavio je tvrtki Podzemno skladište plina svoju ocjenu kojom je izraženo bezuvjetno, pozitivno mišljenje da je „upravljanje postupcima nabave bilo učinkovito, a Društvo je nakon zaključivanja ugovora vodilo računa o zaštiti svojih interesa“.
 
Bezuvjetna, pozitivna ocjena Državnog ureda za reviziju provedenih postupaka nabave u tvrtki Podzemno skladište plina još je jedna potvrda njezina učinkovitog i uspješnog poslovanja. Uz kontinuirani rast financijskih rezultata – prema kojima je tvrtka Podzemno skladište plina i tijekom 2015. godine ostvarila iznimnu neto-dobit od 56,19 mil. kuna, a u realizaciju svojeg investicijskog plana na projektima održavanja, modernizacije i razvoja sigurnoga, pouzdanog i učinkovitog sustava skladišta plina uložila rekordnih 200,03 mil. kuna – hrvatski je operator sustava skladištâ plina i protekle ogrjevne sezone besprijekorno obavio svoju osnovnu zadaću: ispunio je sve ugovorne obveze prema svojim korisnicima koji su 2014. godine u cijelosti zakupili kapacitete skladišta za tekuće trogodišnje regulacijsko razdoblje te je bez i jednog zastoja u plinski sustav RH isporučio sve tražene, ugovorima utvrđene količine uskladištenog plina, a prema nominacijama svojih korisnika.
 
Nastavkom znatnih investicija u modernizaciju postrojenja u Okolima i radovima na eksploatacijskom polju ugljikovodika Grubišno Polje, gdje će se graditi skladište plina za vršnu potrošnju, tvrtka Podzemno skladište plina već se uvelike priprema za novo regulatorno razdoblje od 2017. godine kad će – zahvaljujući ostvarenju svojeg investicijskog ciklusa i tržišnom pristupu – postati konkurentno skladištima u okružju te će svoje skladišne kapacitete moći ponuditi i zemljama regije.