Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, provedenom o prijedlogu Izmjena i dopuna Pravila korištenja sustava skladišta plina

Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, provedenom o prijedlogu Izmjena i dopuna Pravila korištenja sustava skladišta plina

Na temelju Odluke o davanju suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije (Klasa: 310-26/21-01/1; Ur. broj: 371-04-21-6) od 26. svibnja 2021. godine, Operator sustava skladišta plina - tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. donijela je Izmjene i dopune Pravila korištenja sustava skladišta plina, koje su 27. svibnja 2021. godine objavljene u Narodnim novinama broj 58/21.

O prijedlogu Izmjena i dopuna Pravila korištenja sustava skladišta plina provedeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću koje je trajalo od 7. do 21. svibnja 2021. godine.
Tijekom javnog savjetovanja nije pristigla nijedna primjedba/prijedlog.

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju