Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, provedenom o prijedlogu Izmjena i dopuna Pravila korištenja sustava skladišta plina

Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, provedenom o prijedlogu Izmjena i dopuna Pravila korištenja sustava skladišta plina

Na temelju Odluke o davanju suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije (Klasa: 391-26/22-01/2; Ur. broj: 371-06-22-4) od 23. rujna 2022. godine, Operator sustava skladišta plina - tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. donijela je Izmjene i dopune Pravila korištenja sustava skladišta plina, koje su 26. rujna 2022. godine objavljene u Narodnim novinama broj 111/22.
O prijedlogu Izmjena i dopuna Pravila korištenja sustava skladišta plina provedeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću koje je trajalo od 02. do 16. rujna 2022. godine, a više o tijeku provedenog savjetovanja možete vidjeti ovdje.