Intenzivne investicijske aktivnosti i uspješno poslovanje Podzemnog skladišta plina i u 2014.

Intenzivne investicijske aktivnosti i uspješno poslovanje Podzemnog skladišta plina i u 2014.

U nazočnosti ministra gospodarstva Republike Hrvatske Ivana Vrdoljaka, predsjednika Uprave Plinacra Marina Zovka i direktora Podzemnog skladišta plina Krešimira Maleca, danas je u prostorima tvrtke Plinacro d.o.o. održana konferencija za medije tijekom koje su predstavljeni rezultati poslovanja ovih dviju tvrtki, kao i realizacija investicijskog ciklusa tvrtke Podzemno skladište plina d.o.o. te razvojni planovi Plinacra d.o.o.. Tom je prigodom direktor PSP-a Krešimir Malec istaknuo da operator skladišnog sustava Republike Hrvatske – tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. i ove godine ostvaruje uspješne i pozitivne rezultate poslovanja.
Nakon iznimno uspješne 2013. godine, kad je u projekte održavanja, modernizacije i razvoja sigurnoga, pouzdanog i učinkovitog sustava skladišta plina uloženo rekordnih 85,25 mil. kuna (od kojih 65,02 mil. kuna u investicijske projekte te 20,23 mil. kuna u održavanje pogona), čime je 100%-tno realiziran investicijski plan i ostvarena neto-dobit od 42,04 milijuna kuna, svi financijski pokazatelji PSP-ova poslovanja tijekom prvih šest mjeseci ove godine pokazuju nastavak pozitivnih trendova. Naime, procjene su da je PSP u prvih šest ovogodišnjih mjeseci ostvario neto-dobit u visini od 39,22 milijuna kuna, dok su u istom razdoblju u investicijske projekte uložena 25,82 milijuna kuna.
Budući da PSP uspješno posluje te da sva svoja ulaganja financira iz vlastitih prihoda, i u sljedećem će razdoblju aktivnosti Društva biti usmjerene na racionalizaciju svih segmenata poslovanja, osiguranje likvidnosti te nastavak realizacije investicijskih projekata u skladu s trogodišnjim i desetogodišnjim Planom razvoja sustava skladišta plina koje je odobrila i prihvatila HERA.
Investicijske aktivnosti PSP-a ponajprije se odnose na iznimno važnu modernizaciju postrojenja na Okolima, kao i na skorašnji početak rudarsko-remontnih radova na polju ugljikovodika Grubišno Polje, a sve radi bolje sigurnosti opskrbe potrošača, povećanja konkurentnosti, ali i puno veće fleksibilnosti u pružanju usluga zasad jedinoga hrvatskog podzemnog skladišta plina.
Tako je još početkom 2014. godine uspješno završen ciklus rekonstrukcije najproduktivnijih bušotina pogona Okoli, čime je osiguran nesmetani rad cijeloga bušotinskog fonda na toj lokaciji.
A trenutačno su u tijeku: 
16 milijuna kuna vrijedan projekt izgradnje sustava za zbrinjavanje slojnih voda, kojim će se nakon listopada 2014. godine slojne vode zbrinjavati u bušotinama PSP-a, što će uvelike pridonijeti sigurnosti poslovanja;
85 milijuna kuna vrijedan projekt izgradnje dviju novih bušotina, čija je namjena da povećaju izlazne kapacitete PSP Okoli, a planirani završetak projekta predviđen je za 2015. godinu;
170 milijuna kuna vrijedan projekt rekonstrukcije i modernizacije postojeće, 27 godina stare motokompresornice, čijom će se realizacijom smanjiti broj dana ciklusa utiskivanja (sa 180 na 120 dana) i osigurati rezervni kapaciteti utiskivanja te time znatno povećati konkurentnost skladišta, smanjiti emisija štetnih plinova i utjecaj na okoliš, sniziti operativni troškovi održavanja i poboljšati usluga operatora skladišnog sustava.  
Istodobno, stručnjaci tvrtke Podzemno skladište plina d.o.o. i tijekom 2014. godine iznimnu pozornost posvećuju najvažnijoj investicijskoj aktivnosti: početku rudarsko-remontnih radova i dodatnih mjerenja na eksploatacijskom polju Grubišno Polje kao preduvjetu izgradnje novoga, vršnog skladišta plina. Nakon uspješno provedena međunarodnog natječaja, u tijeku je analiza pristiglih ponuda – a sve kako bi se, nakon odabira najkvalitetnijeg i najpovoljnijeg izvođača, 21 milijuna kuna vrijedna I. faza projekta (rudarsko-remontni radovi i dodatna mjerenja) počela realizirati već 2014. godine.