Informacija korisnicima - rezervacija SBU

Informacija korisnicima - rezervacija SBU

Poštovani korisnici,

ovim Vas putem obavještavamo da je u Narodnim novinama broj 22/2014. objavljena Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina. Također, dana 24. veljače 2014. godine  HERA je donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina za prvo regulacijsko razdoblje 2014. – 2016., čija se objava u Narodnim novinama očekuje početkom sljedećeg tjedna.
Na temelju odredbi Pravila korištenja sustava skladišta plina, rok za podnošenje Zahtjeva za rezervaciju standardnih paketa skladišnih kapaciteta (SBU) jest 1. ožujka 2014. godine, a obrazac za rezervaciju SBU-a objavljen je na našim internetskim stranicama.

Zahtjev se može urudžbirati radnim danom (ponedjeljak-petak) do 16.00 sati ili preporučenom poštom dostaviti na adresu Veslačka 2-4, 10000 Zagreb.
 

U skladu s člankom 40.7. Pravila korištenja sustava skladišta plina, Zahtjevu je potrebno priložiti:
• izvod iz sudskog registra ili odgovarajući dokaz da je osoba ovlaštena djelovati u ime podnositelja zahtjeva
• kopiju dozvole za obavljanje energetske djelatnosti kojom se ostvaruje pravo pristupa sustavu skladišta plina
• obrazac o bonitetu BON 1 i BON 2, ne stariji od 30 dana za tvrtke sa sjedištem u RH
• financijska izvješća za protekle tri godine za tvrtke sa sjedištem izvan RH, odnosno drugi relevantan dokaz financijske sposobnosti u skladu s propisima države sjedišta podnositelja.Na temelju ocjene boniteta svakog korisnika, Operator će odlučiti o potrebnim sredstvima osiguranja plaćanja, a koja ne mogu biti manja od obične zadužnice u iznosu od 50% godišnje naknade za korištenje ugovorenog kapaciteta sustava skladišta plina, uvećane za PDV (vidi Opće uvjete korištenja sustava skladišta plina). Potrebni instrumenti osiguranja plaćanja bit će navedeni u Potvrdi o ugovorenoj usluzi koju ćemo s Ugovorom dostaviti uz obavijest o raspodjeli standardnih paketa skladišnog kapaciteta. Nakon zaprimanja instrumenata osiguranja plaćanja, usluga skladištenja smatrat će se ugovorenom te će se Korisnicima omogućiti pristup informacijskoj platformi.
Na temelju pristiglih zahtjeva, raspoloživi broj SBU-a raspodijelit ćemo korisnicima najkasnije do 10. ožujka 2014. godine, u skladu s pravilima raspodjele objavljenim na našim internetskim stranicama i eventualnim Odlukama Vlade RH u skladu s člankom 5.a Zakona o tržištu plina o davanju prioriteta prilikom provođenja postupka za rezervaciju i raspodjelu kapaciteta sustava skladišta plina.
Na temelju odredbi čl 39. Pravila korištenja sustava skladišta plina, nakon ugovaranja usluge skladištenja korisnik sustava skladišta plina dužan je rezervirati kapacitet za izlaz iz transportnog sustava, koji je ujedno i ulaz u sustav skladišta plina i kapacitet za ulaz u transportni sustav koji je ujedno i izlaz iz sustava skladišta u iznosu jednakom ugovorenomu maksimalnom kapacitetu povlačenja, odnosno maksimalnom kapacitetu utiskivanja iz sklopljenog Ugovora o skladištenju plina i pripadajućih Potvrda o ugovorenoj usluzi.
Također napominjemo da se temeljem odredbi Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina, naknada za korištenje kapaciteta transportnog sustava na točki izlaza iz transportnog sustava koja je ulaz u sustav skladišta ne naplaćuje, ali ju je potrebno ugovoriti kod operatora transportnog sustava kako bi se stekli preduvjeti za korištenje usluga oba operatora.