HERA dala suglasnost na Izmjenu Pravila korištenja sustava skladišta plina - PRODULJEN ROK ZA REZERVACIJU SBU-a!

HERA dala suglasnost na Izmjenu Pravila korištenja sustava skladišta plina - PRODULJEN ROK ZA REZERVACIJU SBU-a!

Na temelju odluke o davanju suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije (Klasa: 310-05/16-02/264, Ur. br. 371-01/17-06) od 12. siječnja 2017. godine operator sustava skladišta plina - tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. donio je Izmjenu Pravila korištenja sustava skladišta plina.

Izmjenom članka 40. stavka 3. Pravila korištenja sustava skladišta plina - koja je donesena na zahtjev Ministarstva zaštite okoliša i energetike RH, a zbog moguće ugroze opskrbe plinom - rok za primanje zahtjeva za rezervaciju SBU-a promijenjen je s 15. siječnja na 31. siječnja tekuće skladišne godine.
 
Izmjena Pravila korištenja sustava skladišta plina stupa na snagu dana 13. siječnja 2017. godine.