HERA dala suglasnost na IV. izdanje Pravila korištenja sustava skladišta plina

HERA dala suglasnost na IV. izdanje Pravila korištenja sustava skladišta plina

Na temelju odluke o davanju suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije (Klasa:310-05/16-02/264; Ur. br.: 371-01/17-19) od 31. ožujka 2017. godine Operator sustava skladišta plina - tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. donosi Pravila korištenja sustava skladišta plina - UPR-087/2017.
Četvrto izdanje Pravila korištenja sustava skladišta plina UPR-087/2017. stupa na snagu dana 1. travnja 2017. godine.