HERA dala suglasnost na Dopunu Pravila korištenja sustava skladišta plina:  ROK ZA REZERVACIJU SBU-a U DVA KRUGA

HERA dala suglasnost na Dopunu Pravila korištenja sustava skladišta plina: ROK ZA REZERVACIJU SBU-a U DVA KRUGA

Dana 30. siječnja 2017. godine, na temelju odluke o davanju suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije (Klasa: 310-05/16-02/264, Ur. br.: 371-01/17-12), operator sustava skladišta plina - tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. donio je Dopunu Pravila korištenja sustava skladišta plina - UPR-017/2017 koja stupa na snagu dana 31. siječnja 2017. godine.

U skladu s čl. 1. Dopune Pravila korištenja sustava skladišta plina, koja su donesena na zahtjev Ministarstva zaštite okoliša i energetike RH, a zbog moguće ugroze sigurnosti opskrbe plinom, zahtjev za rezervaciju SBU-a na godišnjoj razini Operator prima u dva kruga, i to:
  • za prvi krug raspodjele SBU-a najkasnije do 31. siječnja 2017. godine za 40% ukupno raspoloživih SBU-a, što čini broj od 40 SBU-a;
  • za drugi krug raspodjele SBU-a, najkasnije do 28. veljače 2017. godine za preostale raspoložive, a neraspodijeljene SBU-e. 
 
Sukladno navedenome u prvom se krugu može dostaviti zahtjev za rezervaciju najviše 40 SBU-a. Zahtjevi za rezervaciju za više od 40 SBU-a neće biti uključeni u postupak raspodjele.
 
Prvi krug: raspoloživi broj SBU-a za petogodišnje regulacijsko razdoblje iznosi
 
Skladišna godina 2017.    2018.    2019.    2020.    2021.
Ukupan broj raspoloživih SBU-a koji se prodaju
kao usluga na godišnjoj/višegodišnjoj razini u prvom krugu:
40 40 40 40 40