Podzemno skladište plina

Informacije

U skladu s odredbama Pravilnika o nabavi roba, radova i usluga, a zbog mogućih sukoba interesa, tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. kao naručitelj u postupcima nabave ne smije sklapati ugovore o nabavi s ovim gospodarskim subjektima:
- MC-MALCOM  d.o.o., OIB 73652572656;
- MALGOR d.o.o., OIB 78527392327;
- FORUM d.o.o., OIB 97733342230;
- SUTON CONSULTING d.o.o., OIB 66241217820.

Navedeni gospodarski subjekti ne mogu biti ni članovi zajednice ponuditelja ni podizvoditelji.

Povratak na vrh Povratak na vrh