Podzemno skladište plina

Direktori sektora

Gracijan Krklec, direktor Sektora tehnološkog upravljanja

Bruno Ernečić, direktor Sektora razvoja i investicija

Kristijan Starčević, direktor Poslovnih funkcija

Povratak na vrh Povratak na vrh