Tehnologija

Tehnologija

Osnovni tehnološki dijelovi podzemnog skladišta plina su:
  • ležište (prirodnim putem nastala porozna i propusna stijena u čijim se porama, odnosno mikroskopski velikim šupljinama skladišti plin),
  • bušotine (pomoću kojih se ostvaruje veza između ležišta smještenih na dubinama uglavnom većim od jednog kilometra i nadzemnih postrojenja),
  • kompresorsko postrojenje (koje služi za utiskivanje prirodnog plina iz transportnog sustava u ležište),
  • plinovodi (povezuju nadzemna postrojenja međusobno i sa bušotinama),
  • postrojenje za pripremu plina (služi za pripremu plina za transport i mjerenje).

Podzemno skladište plina Okoli, tehnološki je spojeno sa magistralnim  plinovodom Republike Hrvatske, a tehnološki proces koji se odvija u pogonu podzemnog skladišta plina odvija se u dva ciklusa:
  • a) Ciklus utiskivanja plina.
  • b) Ciklus povlačenja plina.

U ciklusu utiskivanja plina, plin iz magistralnog plinovoda prosječne vrijednosti tlaka 30-40 bara, prolazi kroz ulazno-izlazni separator te dolazi do mjerno redukcijske stanice postrojenja gdje se nakon prolaska kroz filter krutih čestica plin mjeri ultrazvučnim i turbinskim mjerilima protoka.

Maksimalni satni kapacitet utiskivanja iznosi 180 000 m3/h plina, a maksimalni tlak na izlazu iz kompresora iznosi 196 bara.
Ležišta su okružena rubnom vodom (tzv. akviferom) i zaliježu na prosječnim dubinama od 1825 do 1870 metara.
Ciklus povlačenja plina iz skladišta odvija se u razdoblju od listopada do travnja. Povlačenje plina odvija se sa 6 bušotinskih platformi (PF-1, PF-2, PF-3, PF-4, PF-5, PF-6) koje su spojene sa priključnim plinovodima sa centralnim postrojenjem. Svaka platforma sastoji se od određenog broja bušotina iz kojih se povlači plin iz ležišta koji je utisnut u ciklusu utiskivanja.
Kompletan sustav rada podzemnog skladišta plina je automatiziran, a njime se nadzire i upravlja iz kontrolne sobe na postrojenju PSP Okoli.