Skladište plina u RH

Skladište plina u RH

Služba razvoja i investicija zadužena je za iznimno važan segment poslovanja: daljnji razvoj skladišnih kapaciteta te skladišnog poslovanja.

Naime, u podzemnom skladištu plina Okoli može se uskladištiti 553 mil m3 prirodnog plina, za što se koriste tri iscrpljena plinska ležišta koja se nalaze na dubini od 1900 metara, dok se za utiskivanje i povlačenje plina koriste 22 tzv. radne bušotine. Nažalost, zbog prirodnih karakteristika i ograničenosti izlaznih kapaciteta skladišta u Okolima u danima povećane potrošnje nije moguće povući dovoljne količine plina: efektivno se svake godine u prosjeku raspolaže s tek oko 350 milijuna prostornih metara plina. Iako su dogradnjom i rekonstrukcijom postojećeg skladišta Okoli ostvareni preduvjeti za povećanje njegovih izlaznih kapaciteta do 20%, zbog geoloških svojstava iscrpljenih plinskih ležišta u kojima se plin skladišti, tehnološki se nedostaci skladišta u Okolima ekonomski opravdanom dogradnjom mogu ublažiti, ali ne i u cijelosti riješiti.

Stoga su stručnjaci Službe razvoja iinvesticija PSP-a izradili novi plan razvoja sustava skladišta plina čije se glavne odrednice temelje na dodatnom povećanju kapaciteta, sigurnosti i pouzdanosti rada postojećeg skladišta plina u Okolima, uz smanjenje negativnih utjecaja na okoliš te na izgradnji novih skladišnih kapaciteta radi povećanja sigurnosti i fleksibilnosti opskrbe Republike Hrvatske prirodnim plinom. Razvoj sustava skladišta plina planira se realizirati kroz tri faze: dogradnju postojećega podzemnog skladišta plina u Okolima, izgradnju vršnoga skladišta u Grubišnom Polju te izgradnju novoga sezonskog podzemnog skladišta plina.

Prva faza razvoja skladišnog sustava već je u tijeku pa su tako u protekle 3 godine stručnjaci PSP-a izvršili djelomičnu rekonstrukciju i dogradnju skladišta Okoli, čime su stvoreni preduvjeti za povećanje njegovih izlaznih kapaciteta do 20% (ovisno o tlaku/količini plina u skladištu) te je povećana sigurnost i pouzdanost rada skladišta uz minimalan utjecaj na okoliš. Rezultati dogradnje vidljivi su od samog početka realizacije projekta pa je već početkom veljače 2011.g., prilikom probne eksploatacije, ostvarena i rekordna isporuka plina iz skladišta od 280.000 m3/h (dotadašnji tehnološki maksimum bio je 240.000 m3/h). Radi utvrđivanja mogućnosti daljnjeg povećanja izlaznih kapaciteta, stručnjaci PSP-a izradili su složeni matematički (hidrodinamički) model cijelog sustava PSP Okoli te napravili simulaciju i detaljnu analizu svakoga pojedinog segmenta protoka plina. To im je omogućilo da utvrde mjesta najvećih gubitaka tlaka, odnosno restrikcije pri protoku plina u čije će otklanjanje već tijekom ove, ali i sljedećih godina investirati više desetaka milijuna kuna.