Izgradnja PSP-a Grubišno Polje

Izgradnja PSP-a Grubišno Polje

NAZIV PROJEKTA: IZGRADNJA VRŠNOG SKLADIŠTA PLINA NA EKSPLOATACIJSKOM POLJU GRUBIŠNO POLJE

OPIS PROJEKTA:

Nakon završetka dodatnih istražnih radova, projekt izgradnje vršnoga podzemnog skladišta plina bit će implementiran u dvije faze.
I. faza bit će crpljenje dijela pridobivenih rezerva plina iz plinskog ležišta/polja Grubišno Polje.

a) S obzirom na to da se podzemno skladište plina namjerava izgraditi u plinskom ležištu koje nikad nije crpljeno, prije same izgradnje podzemnog skladišta potrebno je djelomično iscrpiti utvrđene rezerve plina iz plinskog ležišta.

Preostali, neiscrpljeni, dio će u podzemnom skladištu plina imati ulogu tzv. plinskog jastuka. U ovoj fazi potrebno je izgraditi objekte i postrojenja za pripremu plina za transport (plinsku stanicu), sustave nadzora i upravljanja procesom, položiti priključne plinovode do bušotina, spojni dopremno-otpremni plinovod do magistralnog plinovoda Virovitica – Kutina, pristupne ceste, vodovod i dr.

Prva faza izgradnje s potrebnim objektima shematski je prikazana na slici 1.II. faza bit će izgradnja vršnoga podzemnog skladišta plina u djelomično iscrpljenom plinskom ležištu Grubišno Polje.

Po završetku crpljenja planira se izgraditi vršno podzemno skladište plina radnog volumena od minimalno 25 milijuna m3, s maksimalnim kapacitetom utiskivanja od 1,4 milijuna m3/dan i maksimalnim kapacitetom povlačenja od 1,7 do 2,4 milijuna m3/dan te mogućnošću višekratnog punjenja i pražnjenja tijekom ogrjevne sezone. Glavna zadaća ovog podzemnog skladišta plina bilo bi pokrivanje vršnih potreba za plinom u plinskom sustavu RH tijekom sezone grijanja, odnosno kao podrška tijekom povlačenja plina iz sezonskog skladišta plina PSP Okoli. Utiskivanje plina u ovo skladište bit će moguće kada u plinskom sustavu RH bude "viška" plina.

To znači da će vršno skladište Grubišno Polje poveći ukupnu fleksibilnost plinoopskrbnog sustava RH posebice tijekom proljeća i jeseni kada su velike fluktuacije u potražnji plina na koje postojeće sezonsko skladište PSP Okoli ne može odgovarajuće odgovoriti.  

Druga faza projekta uključit će nadogradnju sustava i postrojenja te formiranje podzemnog skladišta plina u (djelomično) iscrpljenom plinskom ležištu. Od objekata na plinskoj stanici, tj. sada objekata PSP Grubišno Polje, bit će potrebno izgraditi kompresorsku stanicu s dva kompresora pogonjena elektromotorima kapaciteta od oko 700 000 m3/dan svaki (ili jedan kompresor kapaciteta do 1 400 000 m3/dan).

Za potrebe skladištenja plina, a temeljem trenutno raspoloživih podataka, također će biti potrebno izbušiti i opremiti nove bušotine s bušotinskim krugovima. Broj potrebnih novih bušotina odredit će se naknadno, ovisno o utvrđenim karakteristikama ležišta i prognoznom modelu.

Realan je scenarij izrade dviju do najviše četiri nove bušotine koje bi ležištem prolazile u području njegovih najboljih hidrodinamičkih svojstava te bi osnovom istih bile određene i njihove trajektorije (kose usmjerene ili horizontalne bušotine). 

Druga faza izgradnje s dodatnim objektima (označeno crveno) shematski je prikazana na slici 2.