Pregled ugovorenih predmeta nabave

Pregled ugovorenih predmeta nabave

U skladu s čl. 10. st. 1. točka 9. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i NN 85/15) objavljujemo Pregled ugovorenih predmeta nabave roba, radova i usluga u razdoblju od 1. 1. do 31. 12. 2022. godine.

Pregled ugovorenih predmeta nabave roba, radova i usluga u razdoblju od 1. 1. do 31. 12. 2021. godine.

Pregled ugovorenih predmeta nabave roba, radova i usluga u razdoblju od 1. 1. do 31. 12. 2020. godine

Pregled ugovorenih predmeta nabave roba, radova i usluga u razdoblju od 1. 1. do 31. 12. 2019. godine

Pregled ugovorenih predmeta nabave roba, radova i usluga u razdoblju od 1. 1. do 31. 12. 2018. godine

Pregled ugovorenih predmeta nabave roba, radova i usluga u razdoblju od 1. 1. do 31. 12. 2017. godine

Pregled ugovorenih predmeta nabave roba, radova i usluga u razdoblju od 1. 1. do 31. 12. 2016. godine

Pregled ugovorenih predmeta nabave roba, radova i usluga u razdoblju od 1. 1. do 31. 12. 2015. godine.

Pregled ugovorenih predmeta nabave roba, radova i usluga u razdoblju od 1. 1. do 31. 12. 2014. godine.