Podzemno skladište plina

6.2.1. Arhiva zakonskih propisa

1) ZAKONSKI PROPISI:
- Zakon o tržištu plina (NN 28/13NN 14/14 i NN 16/2017)
- Zakon o rudarstvu (NN 56/13 i NN 14/14)
- Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 94/13 i NN 14/14)
- Zakon o koncesijama (NN 125/08)
 

2) PODZAKONSKI AKTI:
- Odluka o određivanju opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina (NN 29/14)
- Odluka Vlade RH o određivanju prioriteta prilikom provođenja postupka za raspodjelu kapaciteta sustava skladišta plina opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina (NN 29/14)
- Opći uvjeti opskrbe plinom (NN 158/13
- Izmjene i dopune Općih uvjeta opskrbe plinom (NN 74/17)
- Izmjene i dopuna Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom (NN 116/2016)
- Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. srpnja 2018. godine (NN 23/18
- Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina (NN, br. 127/17)
- Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina za prvo regulacijsko razdoblje (2014. - 2016.) (NN 28/14)
- Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina (NN 22/14)
- Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom (NN 158/13)
- Tarifni sustav za skladištenje prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki (NN 151/08, 13/09, 2/11)
- Pravila o organizaciji tržišta plina (HROTE 3/2017)
- Pravila o organizaciji tržišta plina (HROTE 2/2017)
- Pravila o organizaciji tržišta plina (HROTE 12/2014)
- Mrežna pravila transportnog sustava (Plinacro 3/2017)
- Mrežna pravila transportnog sustava (Plinacro 2/2017)
- Mrežna pravila transportnog sustava (Plinacro 11/2016)
- Mrežna pravila transportnog sustava (Plinacro 2/2016)
- Pravilnik o istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina (NN 142/13


3)  ZAKONI I PROPISI EUROPSKE UNIJE:
• Directive 2009/73/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 2003/55/EC
• Regulation (EU) 994/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 concerning measures to safeguard security of gas suply and repealing Council Directive 2004/67/EC
• Regulation (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions for access to the natural gas transmission networks and repealing Regulation (EC) No 1775/2005
• Commission Decision of 24 August 2012 on amending Annex I to Regulation (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council on conditions for access to the natural gas transmission networks
• Regulation (EC) No 713/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing an Agency for the Cooperation of Energy Regulators
• Commission Regulation (EU) No 984/2013 of 14 October 2013 establishing a Network Code on Capacity Allocation Mechanisms in Gas Transmission System and supplementing Regulation (EC) No 715/2009 of European Parliament and of the Council
• Regulation (EU) No 994/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 concerning measures to safeguard security of gas supply and repealing Council Directive 2004/67/EC

Povratak na vrh Povratak na vrh