Podzemno skladište plina

6.2.1. Arhiva zakonskih propisa

ZAKONSKI PROPISI:
- Zakon o tržištu plina (NN 28/13NN 14/14 i NN 16/2017

PODZAKONSKI AKTI:
- Odluka o određivanju opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina (NN 29/14)
- Odluka Vlade RH o određivanju prioriteta prilikom provođenja postupka za raspodjelu kapaciteta sustava skladišta plina opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina (NN 29/14)
- Izmjene i dopune Općih uvjeta opskrbe plinom (NN 74/17)
- Izmjene i dopuna Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom (NN 116/2016)
- Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina za prvo regulacijsko razdoblje (2014. - 2016.) (NN 28/14)
- Tarifni sustav za skladištenje prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki (NN 151/08, 13/09, 2/11)
- Pravila o organizaciji tržišta plina (HROTE 2/2017)
- Pravila o organizaciji tržišta plina (HROTE 12/2014)
- Mrežna pravila transportnog sustava (Plinacro 2/2017)
- Mrežna pravila transportnog sustava (Plinacro 11/2016)
- Mrežna pravila transportnog sustava (Plinacro 2/2016)

 

Povratak na vrh Povratak na vrh