Podzemno skladište plina

6.2.1. Arhiva zakonskih propisa

PODZAKONSKI AKTI:

- Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina za prvo regulacijsko razdoblje (2014. - 2016.) (NN 28/14)
- Tarifni sustav za skladištenje prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki (NN 151/08, 13/09, 2/11)
- Pravila o organizaciji tržišta plina (HROTE 2/2017)
- Pravila o organizaciji tržišta plina (HROTE 12/2014)
- Mrežna pravila transportnog sustava (Plinacro 2/2017)
- Mrežna pravila transportnog sustava (Plinacro 11/2016)
- Mrežna pravila transportnog sustava (Plinacro 2/2016)

 

Povratak na vrh Povratak na vrh