Podzemno skladište plina

6.1. Pravila korištenja sustava skladišta plina

- Dana 31. ožujka 2017. godine, na temelju odluke o davanju suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije (Klasa:310-05/16-02/264; Ur. br.: 371-01/17-19), Operator sustava skladišta plina - tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. donosi četvrto izdanje Pravila korištenja sustava skladišta plina - UPR-087/2017. koja stupaju na snagu dana 1. travnja 2017. godine. 

 
6.1.1. Arhiva Pravila korištenja sustava skladišta plina
Povratak na vrh Povratak na vrh